TrueCAD 2020 Premium - aktualizacja 91441

W dniu 12 sierpnia 2019 wydano nową wersję serwisową zawierającą kolejne usprawnienia interfejsu oraz poprawki błędów. Wersja ta to TrueCAD 2020 Premium 91441. 441 to niewielka łata poprawek serwisowych. Lista wprowadzonych zmian dostępna jest poniżej:

Wydaliśmy nową wersję 91441 dla TrueCAD 2020 Premium. Nowy patch dostępny jest zarówno dla systemów 32bitowych jak i 64 bitowych, dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows tj. od windows Visty i nowszych.

Poniżej znajduje się krótka lista poprawek i ulepszeń:

- Naprawiono problemy związane z niektórymi awariami podczas drukowania.

- Naprawiono kilka niewielkich problemów z kolorem w nowym interfejsie użytkownika dla ciemnego motywu.

- Dodano do menu prawego przycisku myszy polecenia: Szybkie Grupy i Rozgrupowywanie.

- Zmodyfikowano kilka ikon interfejsu w  celu poprawy lepszej widoczności motywu ciemnego.

- Inne drobne poprawki.

Nowe wersje są dostępne do pobrania ze strony pobierania. Zachęcamy do aktualizacji wszystkich naszych klientów.

Obecni klienci mogą użyć polecenia Sprawdź dostępność aktualizacji, aby automatycznie pobrać najnowszą poprawkę.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .