Porównanie produktów ActCAD 2021

Porównanie produktów ActCAD 2021

ActCAD 2021 - Program CAD dla Ciebie..

Rodzina oprogramowania ActCAD 2021 składa się obecnie z trzech produktów dostępnych na rynku różniących się funkcjonalnością. Są to:

- ActCAD 2021 BIM

- ActCAD 2021 Professional

- ActCAD 2021 Standard

Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice funkcjonalności.

Porównanie produktów ActCAD 2021

ActCAD to doskonały edytor plików CAD, rewelacyjna przeglądarka plików dwg i szybkie konwertery plików pdf do formatu dxf, dwg oparty o najnowszy silnik IntelliCAD 10.


Funkcje     STD
    PRO
    BIM
Najnowszy silnik IntelliCAD 10
x
x
x
Najnowsze biblioteki Open Design Alliance (ODA 20.12)
x
x
x
Silnik renderowania grafiki OpenGL ES
x
x
x
Wykorzystanie anty-aliasingu 2D & 3D x
x
x
Import ustawień interfejsu użytkownika poleceniem MIGRATEUI x
x
x
Nowa strona startowa z zakładką Utwórz i  Nauka
x
x
x
Natywna obsługa plików dwg, dxf
x
x
x
Obsługa plików DWG i DXF w wersjach od R2.5 do najnowszej 2019
x
x
x
Obsługa plików DGN (wersji 8.2)
x
x
x
Otwieranie i zapis plików dwf, dxb, dwt
x
x
x
Wszystkie standardowe polecenia rysunkowe 2D x
x
x
Modelowanie 3D siatki / szkieletu 3D x
x
x
Przeglądanie modeli ACIS 3D x
x
x
Zintegrowana darmowa drukarka ActCAD PDF x
x
x
Konwerter jednostek
x
x
x
Konwerter PDF do DXF x
x
x
Konwerter PDF do CAD (PDF konwerter do DXF)
x
x
x
Konwerter plików graficznych (obrazów) do DXF x
x
x
Biblioteka bloków z 5000 symboli x
x
x
Import / eksport bloków DWG do biblioteki bloków
x x x
Tworzenie i edycja tabel x
x
x
Import chmur punktów w formatach .pcd, .pcg, .rcp, .rcs
x x x
Dostęp do bazy filmów instruktażowych
x x x
Wsparcie dla gradientu kolorów i gradientu tła
x x x
Wsparcie formuł w tabelach
x
x
x
Import plików OBJ & STL   x
x
Edycja modeli ACIS 3D 
x
x
Narzędzie do inspekcji / audytu rysunków
x
x
Przechwytywanie punktów CAD do plików CSV
x
x
Zmienianie numerycznych wartości tekstowych (przenumerowanie)
x
x
Wyodrębnij atrybuty bloków do pliku Excel
x
x
Import punktów z plików CSV
x
x
Tworzenie etykiet tekstowych P&ID
x
x
Tworzenie tabel otworów
x
x
Eksport tekstu do pliku CSV
x
x
Eksport tabeli do pliku CSV
  x
x
Numerowane znaczniki
x
x
Konwersja zamkniętych elementów na bryły
  x
x
Obsługa plików .RVT

x
Obsługa plików .RVA

x
Obsługa plików .IFC

x
Podkład z pliku RVT

x
Podkład z pliku RVA

x
Podkład z pliku IFC

x
Obiekty ADT - drzwi, ściany, okna, dachy, płyty itp.

x
Sekcje stalowe

x
Schody 3D

x
Uzyskaj widoki przekroju AEC

x
Pobierz elewacje AEC

x
Przekształcanie polilinii w ścianę

x
Dodatkowe palety narzędzi dla BIM

x
Zobacz obrót za pomocą prawego przycisku myszy

x
Konwersja obiektów ADT na siatki 3D

x
CENA 929PLN 1399PLN
1799PLN

 ActCAD 2021 - dostępny jest tylko na systemy Microsoft Windows w wersji 64 bitowej. Użytkownicy systemów Microsoft Windows w wersji 32 bitowej mogą skorzystać z opcji instalacji starszej wersji ActCAD 2020 zgodnej z zakupioną licencją np. instalacja ActCAD 2020 Standard zamiast zakupionej ActCAD 2021 Standard. W przyszłości możliwe jest zainstalowanie zakupionej wersji produktu po upgrade komputera bądź systemu do wersji 64 bitowej. ActCAD 2021 to interoperacyjne narzędzia CAD do wszystkich zastosowań  z elastycznymi opcjami licencjonowania. Wszystkie wersje są dostępne z nową polską lokalizacją interfejsu użytkownika.

Rodzaje licencji ActCAD 2020
ActCAD Standard ActCAD Professional ActCAD BIM
Licencja wieczysta
x
x
x
Licencja wieczysta sieciowa
x
x
x
Licencja sprzętowa (klucz USB)
x
x
xbrak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .