Podpis elektroniczny | Za darmo

Podpis elektroniczny | Za darmo

W dobie pandemii zawieranie umów na odległość czy przesyłanie dokumentów urzędowych drogą elektroniczną stało się nie jako koniecznością, przymusem a także świadomym wyborem. Komunikacja elektroniczna zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wymianę dokumentów pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i urzędami.

Aby skorzystać z dobrodziejstw tego rodzaju obiegu dokumentów musimy uwierzytelnić je odpowiednim podpisem elektronicznym (e-podpisem).

Ustawodawca przewidział możliwość wykorzystania poniższych wersji podpisów elektronicznych (e-podpisów):

  • - podpis elektroniczny uwierzytelniony Profilem Zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

  • - bezpieczny podpis elektroniczny

Posługiwanie się podpisem elektronicznym uwierzytelnionym Profilem Zaufanym ePUAP jest bezpłatne.

W celu jego uzyskania, wymagane jest założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych Administracji na której składamy najpierw wniosek o utworzenie konta użytkownika. Następnie następuje potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek. Potwierdzenie możemy uzyskać na kilka sposobów. Są to potwierdzenie złożone przez Bank prowadzący nasze konto, Potwierdzenie z Urzędu Skarbowego, Potwierdzenie ZUS. Najszybszą metodą jest zweryfikowanie naszej tożsamości przez Bank. Niestety nie wszystkie banki umożliwiają internetową weryfikację. Bezpośrednio po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymujemy dostęp do konta Platformy Usług Elektronicznych.

Jak składamy podpis elektroniczny przez Profil Zaufany?

Aby złożyć podpis na dokumencie należy zalogować się na utworzonym koncie ePUAP. Następnie przechodzimy do opcji Podpisz dokument. Wczytujemy dokument do systemu. Następnie wybieramy opcję Podpisz dokument. W tym momencie jesteśmy przekierowani na stronę banku w celu weryfikacji naszej tożsamości. Dokument jest podpisywany. A po jego wyświetleniu możemy go pobrać w postaci pliku Xades i przesłać do urzędu czy firmy. Jest to powszechnie akceptowany sposób uwierzytelnienia dokumentów w kontaktach z administracją publiczną i samorządami.

Jednak nie wszystkie samorządy akceptują ten rodzaj podpisu. Ograniczenia jego stosowania są również przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w kontaktach z firmami prywatnymi.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny to druga wersja podpisu elektronicznego która jest powszechnie wykorzystywana przez osoby fizyczne, firmy i urzędy w kraju i na terenie EU.

Standard ten umożliwia wykorzystanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego. w każdej sytuacji tego wymagającej np. przy zawieraniu umów biznesowych na odległość.

Podpis kwalifikowany można zakupić w firmie prowadzącej działalność w zakresie certyfikacji i kwalifikacji narzędzi bezpieczeństwa. Zestawy kryptograficzne mają różny charakter na przykład zabezpieczenia sprzętowego takiego jak karta kodowa, czytnika kart czy innych rozwiązań sprzętowych służących do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dostępne są też rozwiązania pod postacją aplikacji zabezpieczonych kluczem umożliwiających składanie podpisów w komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Zakup podpisu kwalifikowanego wiąże się z ponoszeniem stałych wydatków różnej w wysokości, zależnej od zastosowanych rozwiązań sprzętowych lub programowych.

Od niedawna dostępne jest rozwiązanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, które nie wymaga ponoszenia żadnych wydatków. Są to usługi sieciowe typu SighHero autorstwa firmy Avaintec, który umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych dla przedsiębiorców zupełnie za darmo!!!

Wystarczy założyć konto na stronie SignHero, możemy na tej platformie również archiwizować nasze dokumenty, uzupełniamy dane podając imię i nazwisko oraz adres e-mail który jest weryfikowany i już możemy podpisywać dokumenty. Program pozwala na wskazanie lokalizacji i wczytanie dokumentu w dowolnym formacie na przykład pliku PDF, po czym na stronie serwisu następuje opatrzenie naszego dokumentu tzw. pieczęcią elektroniczną. Nawet 96 proc. dokumentów prywatnych czy w obrocie gospodarczym można podpisywać za pomocą  tej platformy. Co istotne, klient nie musi zakładać konta, żeby podpisać dokument.

Innym rozwiązaniem służącym do składania podpisów elektronicznych jest platforma Pergamin, dzięki której podpiszemy dokument podpisem elektronicznym w niewysokiej kwocie 5PLN za jeden dokument.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .