Nakładki CAD.


Wyjątkowe oprogramowanie dla geodetów

NAKŁADKI CAD  OD CUBICORB

WMS2CAD

TranMAP

GEOView

GeoKART

Kalibronek

QuickGnss

RawGNSS

 Zadzwoń 720310031

GeoKART

GeoKart jest oprogramowaniem służącym do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!


More about this

WMS2CAD

Wms2CAD jest uniwersalnym programem umożliwiającym szybkie wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów georeferencyjnych WMS na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Program posiada bazę szeregu dostępnych predefiniowanych serwisów WMS/TMS i umożliwia łatwą obsługę bazy, w tym o dodatkowe serwisy, również zagraniczne. Każdy kto pracował z innymi narzędziami GIS doceni łatwość obsługi i prostotę rozwiązań. Przemyślana filozofia tego oprogramowania sprawia, że program jest łatwy do nauczenia nawet bez czytania instrukcji. Obowiązkowy dla firm geodezyjnych i projektowych.


More about this

TranMAP

TranMAP to zaawansowany programem do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce),który umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Program jest przeznaczony dla: geodetów, kartografów, projektantów i architektów, planistów korzystających z map w systemach CAD. TranMap jest przydatny w pracy dzięki skutecznemu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności stosowania równocześnie wielu układów współrzędnych.


More about this

Kalibronek

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji obrazów rastrowych w środowisku CAD. W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, KaliBronek umożliwia również wygodną edycję obrazów monochromatycznych i kolorowych oraz zarządzanie obrazami rastrowymi w celu ich przygotowania przez operacją kalibracji. Obsługa programu jest prosta i wygodna. Jak wszystkie produkty firmy CubicOrb dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 32-u i 64 bitowe.


More about this
ActCAD Dual screen

Programy dla geodezji

Innowacyjne oprogramowanie i sprzęt dla geodezji, systemów informacji geograficznej (GIS), projektowania, budownictwa i branż pokrewnych


WMS2CAD
GeoVIEW
Kalibronek
TRANMAP