Print2CAD

Print2CAD nowa technologia konwersji plików PDF oparta o sztuczną inteligencję(AI).

Konsorcjum Technologiczne IntelliCAD poinformowało o wdrożeniu nowej technologii opartej na silniku IntelliCAD 10 przez jednego z członków ITC.

Print2CAD to oprogramowanie stworzone przez firmę BackToCAD, dzięki niemu wykonamy konwersję plików w formatach PDF, HPGL do edytowalnych plików DWF, DWG czy DXF. Narzędzie posiada również funkcje konwersji wielu plików graficznych (na przykład: JPEG czy PNG). Print2CAD umożliwia przeprowadzenie konwersji również na plikach graficznych. Bez problemu przekształcimy pliki zawierające zarówno grafikę rastrową i wektorową.

KONWERSJA PDF W PEŁNI EDYTOWALNY DWG / DXF.


Print2CAD 2021 konwertuje wszystkie pliki wektorowe PDF oraz obrazy rastrowe PDF (wektoryzacja), wbudowany natywny i nienatywny tekst PDF (OCR). Print2CAD rozpoznaje okręgi, łuki, załamania linii, prostokąty, ramki, krzyże, drobne symbole. Konwertuje lub rozpoznaje warstwy, rodzaje linii i grubości linii.  Program posiada moduł sztucznej inteligencji. Aplikacja umożliwia włączenie modułu OCR oraz skonfigurowanie rozpoznawania tekstu oraz kształtów elementów rysunku w pliku pdf. 

Print2CAD 2021 czyści wierzchołki polilinii i zmniejsza liczbę współrzędnych podczas konwersji. Możliwa jest konwersja wsadowa setek plików w jednym przebiegu programu. Możesz zwiększyć dokładność kalibracji współrzędnych za pomocą punktów transformacji o nadanych współrzędnych.

Obsługa programu jest intuicyjna dzięki czytelnie opisanym funkcjom i opcjom programu.

Przetwarzane pliki mogą zostać zaimportowane przy pomocy przeglądarki plików. Jak pisałem wcześniej program oparty jest na nowym silniku IntelliCAD 10.

Program zawiera plik pomocy. Oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim.brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .