Porównanie ActCAD 2021 z AutoCAD® i ZwCAD®

Porównanie ActCAD 2021 BIM i ActCAD 2021 Pro z AutoCAD® i 2020 ZwCAD®


Funkcje ActCAD 2021 ActCAD 2021 ZWCAD® AUTOCAD® AUTOCAD®
Wersja BIM PRO PRO Full LT
Niewielki rozmiar pliku instalacyjnego (około 500MB) x x


ActCAD szybki start i wideo tutoriale x x x

Moduł do renderowania 3D Artisan Professional x x x

Moduł fotorealistycznego Renderingu 3D x x x

Fotorealistyczne cieniowanie 3D w czasie rzeczywistym x x x

Nowa drukarka PDF o wysokiej rozdzielczości z obsługą gradientu kreskowania x x x

Eksport 2DPDF i 3D PDF x x


Konwerter PDF – PDF2CAD bez opłat dodatkowych x x


Konwerter PDF – PDF2DXF bez opłat dodatkowych x x


Otwieranie wektorowych plików PDF i natywna edycja elementów x x


Wbudowany konwerter obrazów (raster) do plików DXF (vector) x x


Wsparcie obrazów rastrowych dla wielu formatów (ponad 700 wspieranych formatów plików graf. w ActCAD) x x x x x
Eksportuj pliki .pdf, .svg, .dwf, .emf, .wmf, .dwf i .stl x x x x x
Konwerter ActCAD dla plików DXG i DXF w trybie wsadowym x x


Konwerter jednostek x x x x x
Interaktywne dostosowanie menu x x x x x
Wsparcie dla plików .mnu i .scr x x x

Styl interfejsu wstążkowego x x x x x
Otwieranie wielu rysunków jednocześnie x x x x x
Widok sześcianu (kostki)

x x
Wsparcie dla linii komend x x x x x
Wsparcie dla czcionek TrueType™ x x x x x
Natywna obsłyga formatów plików DWG i DXF x x x x x
Obsługa plików IFC, RVT, xObsługa plików DWG i DXF od R2.5 do 2018 x x x

Obsługuje zarówno pliki DXF binarne jak i pliki ASCII x x x x x
Otwiera pliki .dgn  MicroStation®  x x x x x
Obsługa plików .dwf, .dxb i .dwt x x x x x
Import plików Collada .dae x x x

Import brył ACIS 3D z plików .sat x x x x
Podgląd modeli brył 3D x x x x
Podgląd powierzchni modeli 3D x x x x
Tworzenie modeli brył 3D x x x x
Edycja modeli brył 3D x x x x
Uruchamianie programów LISP x x x x
Uruchamianie programów DCL x x x x
Uruchamianie programów VLISP® x x x x
Uruchamianie ADS®/SDS® x x x

Uruchamianie programów .NET & COM x x x

Uruchamianie programów VBA

x x
Zapis i odtwarzanie skryptów x x x

Wsparcie Microsoft® ActiveX, wbudowna edycja w miejscu x x x

Obiekty IRX® API x x x

Eksplorator dla uładów, warstw, bloków. rodzajów linii itd. x x x x x
Edycja właściwości i wybór elementów prawym przyciskiem myszy x x x x x
Tworzenie tabel otworów x x


Numerowane znaczniki x x


Eksport tabel do plików CSV x x x x x
Przeźroczysty Edytor MTEXT Editor x x x x x
In-place Edytor MTEXT x x x x x
Dopasowany tekst na łuku x x x x x
Przesuwanie tekstu do przodu x x x x x
Eksport opisów tekstowych do plików CSV/Tabel x x x

Tworzenie i edycja TABEL x x x x x
Eksport obrazów Bitmap (.bmp) z rysunku x x x x x
Maksymalizacja rzutni (VPMAX) x x x x x
Minimalizacja rzutni (VPMIN) x x x x x
Tryb ramki obrazu x x x x x
Przycinanie kreskowania x x x x x
Narzędzie do importu danych chmur punktów x x x

Import chmur punktów z plików CSV x x x x x
Przechwytywanie współrzędnych punktów/otworów CAD do plików CSV x x x

Interaktywny Audytor plików DWG/DXF x x x

Zmiany numerycznych wartości tekstowych (+,-,*,/) w trybie wsadowym x x x

Program etykiet tekstowych P&ID x x x x
Tworzenie bloków dynamicznych


x x
Edycja bloków dynamicznych

x x x
Podgląd graficzny bloków x x x x x
Dynamiczny ekran wprowadzania


x x
Dialog Refedit dla bloków i bloków zagnieżdżonych x x x x x
Wyodrębnianie atrybutków bloków 1 kliknięciem do plików CSV x x x

Biblioteka bloków ActCAD z ponad 5000 symbolami x x


2D Geometric Constraints


x x
Nowe polecenie LHSECTIONS, tworzenie rysunków 1 kliknięciem z danych pliku CSV x x x

Nowe polecenie GATTE do edycji atrybutów grup x x x x x
Komenda i dialog FIELD x x x

Globalna ważność licencji x x x

Jednokluczowe licencje korporacyjne x x x

Gwarancja aktualizacji i subskrypcji x x x

Gwarancja najlepszej ceny x x


Brak ograniczeń strefowych licencji x x x

Samodzielny transfer licencji x x x

brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .