CAD i BIM

Krótka charakterystyka CAD i BIM

Wbrew powszechnej opinii BIM nie jest żadnym określonym opro­gramowaniem. Oprogramowanie jest tylko narzędziem do realizacji celów, często jednym z wielu narzędzi, które muszą współpracować przy wymianie danych. Mówimy wówczas o interoperacyjności oprogramowania BIM. Często już oprogramowanie CAD zapewnia interoperacyjne narzędzia, umożliwiające wymianę danych poprzez obsługę różnych formatów plików. Dzięki danym CAD możliwe jest udostępnienie danych do wizualnego planowania wstępnego. Za ich pomocą danych można szybko przesłać rysunek lub model produktu do systemu CAD.

Systemy CAD takie jak ActCAD zapewniają obsługę projektów w formie modelu BIM.  BIM pozwala na oszczędniejszą realizację projektu w porównaniu ze standardem 2D CAD. Kolejna różnica między systemami CAD i BIM do­tyczy możliwości wykonania operacji na wirtualnym modelu budow­li, niedostępnych w systemach CAD. Modele parametryczne zawierają wszystkie wymiary konstrukcyjne i dane techniczne obiektu w jednym pliku.Możliwe jest szybkie śledzenie kolizji, wprowadzanie zmian i automatyzacja tych procesów. wpływa to również na szybkość generowania poprawionej  dokumentacji np. kosztorysów.


Podstawowe różnice pomiędzy systemami 2D CAD i BIMbrak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .