Autodesk dołącza do Open Design Alliance

Autodesk przystepuje do Open Design Alliance.


Stało się to, co wydawać by się miało nie możliwe. W dniu dzisiejszym na Twiterze i stronie internetowej Open Design Alliance poinformowało o fakcie przystąpienia do Konsorcjum Technologicznego ODA firmy Autodesk, znanego twórcę rozwiązań CAD takich jak AutoCAD, AutoCAD LT, Revit i  wielu innych narzędzi i formatów używanych w codziennej pracy przez miliony inżynierów na całym świecie.

Zacytuję: " Dziś z przyjemnością informujemy, że Autodesk zostaje członkiem Open Design Alliance (ODA), konsorcjum technologicznego non-profit specjalizującego się w zapewnianiu wsparcia i dostępu do formatów plików projektowych. Ta decyzja świadczy o naszym zaangażowaniu w podjęcie znaczących kroków w celu poprawy doświadczenia naszych klientów w przestrzeni AEC...    ....obiecaliśmy, że lepiej słuchamy naszych klientów, angażujemy się w otwarty dialog i robimy lepiej tam, gdzie nam się nie udaje. Jednym z podkreślonych obszarów był postęp w naszych produktach w zakresie międzynarodowych standardów wymiany danych, w szczególności potrzeba lepszej obsługi IFC, otwartego formatu plików coraz częściej używanego przez naszych klientów AEC. Dzięki członkostwu Autodesk w ODA przyspieszymy nasze postępy w zaspokajaniu tej potrzeby. Ci z Was, którzy znają historię współpracy Autodesk i ODA, zrozumieją wagę, jaką przywiązujemy do zapewnienia naszym klientom tej funkcjonalności w przyspieszonym tempie.
Zestaw narzędzi ODA IFC zapewnia pełną i elastyczną współpracę IFC dla dowolnej aplikacji komputerowej lub internetowej. Zestaw narzędzi, wraz z zaangażowaniem ODA we wspieranie nowych standardów IFC, oznacza, że ​​możemy łatwo integrować nowe wersje w miarę ich ratyfikacji, zapewniając bardziej spójny przepływ danych i szybsze, bardziej usprawnione działanie.
"

Teraz po tym komunikacje wszyscy liczymy na owocna współpracę mającą na celu przyśpieszenie prac nad wzajemną zgodnością rozwiązań wszystkich platform CAD należących do Konsorcjum ODA. Przypominamy że, tego rodzaju współpraca przynosi korzyści wszystkim członkom konsorcjum wnoszącym swoje rozwiązania aportem. Przykładem takiej współpracy jest firma Bentley która wniosła do konsorcjum wkład w udostępnienie specyfikacji formatu DNG. Dzięki temu w ostatnich kilku latach obserwować mogliśmy dynamiczny rozwój bibliotek ODA, które sukcesywnie udostępniały nowe funkcje obsługi plików dgn. Funkcje te pozwalają na 100% zgodność poleceń udostępnianych przez biblioteki ODA, właśnie dzięki temu, że firma Bentley zdecydowała się na udostępnienie pełnej specyfikacji standardu Konsorcjum ODA. Jednocześnie jako członek konsorcjum, firma Bentley wykorzystuje w swoich rozwiązaniach biblioteki ODA w zakresach rozwiązań ją interesujących. 

Liczymy na to, że podobna współpraca nastąpi przy formatach wymiany CAD do których prawa własności intelektualnej posiada Autodesk, takich jak formaty DWG, IFC, RVT.

Decyzja ta może być historycznym krokiem i ważnym kamieniem milowym na rynku oprogramowania CAD, zwiększającym wzajemną interoperacyjność oprogramowania CAD.

  • Witold Piszkowski
    Sep 24, 2020


You have to ALBO register to post a comment .