Nakładki Geodezyjne CAD dla ActCAD

NAKŁADKI GEODEZYJNE CAD OD CUBICORB

WMS2CAD

TranMAP

GEOView

GeoKART

Kalibronek

QuickGnss

RawGNSS

 Zadzwoń 720310031

GeoKART

GeoKart jest oprogramowaniem służącym do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!


WMS2CAD

Wms2CAD jest uniwersalnym programem umożliwiającym szybkie wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów georeferencyjnych WMS na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Program posiada bazę szeregu dostępnych predefiniowanych serwisów WMS/TMS i umożliwia łatwą obsługę bazy, w tym o dodatkowe serwisy, również zagraniczne. Każdy kto pracował z innymi narzędziami GIS doceni łatwość obsługi i prostotę rozwiązań. Przemyślana filozofia tego oprogramowania sprawia, że program jest łatwy do nauczenia nawet bez czytania instrukcji. Obowiązkowy dla firm geodezyjnych i projektowych.


TranMAP

TranMAP to zaawansowany programem do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce),który umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Program jest przeznaczony dla: geodetów, kartografów, projektantów i architektów, planistów korzystających z map w systemach CAD. TranMap jest przydatny w pracy dzięki skutecznemu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności stosowania równocześnie wielu układów współrzędnych.


Kalibronek

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji obrazów rastrowych w środowisku CAD. W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, KaliBronek umożliwia również wygodną edycję obrazów monochromatycznych i kolorowych oraz zarządzanie obrazami rastrowymi w celu ich przygotowania przez operacją kalibracji. Obsługa programu jest prosta i wygodna. Jak wszystkie produkty firmy CubicOrb dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 32-u i 64 bitowe.


Zestawy CAD4Geo z licencją wieczystą (np. ActCAD STD+WMS2CAD+GoKart) są tańsze o 10% - zadzwoń i zamów

Zadzwoń 720 31 00 31
MarCAD Std 2D CAD - ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKART

CAD4Geo STD - 2499,00 PLN +VAT

 Zestaw CAD4Geo STD ‌ = ActCAD 2023 Standard + WMS2CAD + GoKart
Obniż cenę o 10% - tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników

MarCAD LT - ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKART

CAD4Geo LT - 2199,00 PLN+VAT

Zestaw CAD4Geo LT = True IntelliCAD 11 Standard + WMS2CAD + GoKart
Obniż cenę o 10%  - tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników zestawu

ActCAD 3D CAD BIM movies

Programy CAD dla geodezji

Innowacyjne programy CAD i sprzęt dla geodezji, systemów informacji geograficznej (GIS), projektowania, budownictwa i branż pokrewnych.


WMS2CAD
GeoVIEW
Kalibronek
TRANMAP