Nakładki CubicORB

TANIEJ W PAKIECIE Z OPROGRAMOWANIEM ACTCAD 2021 - ZAMÓW JUŻ DZIŚ

NAKŁADKI CAD  OD CUBICORB

-------------------------------------------------------------------

GeoKart

GeoKart jest oprogramowaniem służącym do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!

GeoView

GeoView ułatwia życie każdej osoby pracującej na zbiorach współrzędnych oraz użytkownikom programów CAD. Pomimo swej pozornej prostoty, GeoView daje ogromne możliwości podczas przeglądania, analizy i przetwarzania zbiorów współrzędnych oraz podczas wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem platform CAD. Dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu, GeoView zyskał uznanie zarówno wśród geodetów jak i specjalistów GIS oraz projektantów czy użytkowników indywidualnych.

Kalibronek

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji obrazów rastrowych w środowisku CAD. W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, KaliBronek umożliwia również wygodną edycję obrazów monochromatycznych i kolorowych oraz zarządzanie obrazami rastrowymi w celu ich przygotowania przez operacją kalibracji. Obsługa programu jest prosta i wygodna. Jak wszystkie produkty firmy CubicOrb dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 32-u i 64 bitowe.

Tranmap

TranMap to zaawansowany programem do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce),który umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Program jest przeznaczony dla: geodetów, kartografów, projektantów i architektów, planistów korzystających z map w systemach CAD. TranMap jest przydatny w pracy dzięki skutecznemu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności stosowania równocześnie wielu układów współrzędnych.

WMS2CAD

Wms2Cad jest uniwersalnym programem umożliwiającym szybkie wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów georeferencyjnych WMS na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Program posiada bazę szeregu dostępnych predefiniowanych serwisów WMS/TMS i umożliwia łatwą obsługę bazy, w tym o dodatkowe serwisy, również zagraniczne. Każdy kto pracował z innymi narzędziami GIS doceni łatwość obsługi i prostotę rozwiązań. Przemyślana filozofia tego oprogramowania sprawia, że program jest łatwy do nauczenia nawet bez czytania instrukcji. Obowiązkowy dla firm geodezyjnych i projektowych.

Oprogramowanie ActCAD to łatwe użyciu programy CAD służące do wykonywania rysunków oraz dokumentacji projektowej. Nasze produkty są idealne zarówno dla doświadczonych projektantów, jaki ipoczątkujących hobbistó. Programy ActCAD to zaawansowane edytory plików w wielu  formatach CAD.  ActCAD wykorzystywany jest do otwierania, przeglądania, edycji i tworzenia rysunków i dokumentacji projektowej. Teraz nasze produkty posiadają rozszerzoną funkcjonalność i zwiekszona interoperacyjność dzięki nakładkom branżowym firmy Cubicorb.

Programy dla geodezji

Innowacyjne oprogramowanie i sprzęt dla geodezji, systemów informacji geograficznej (GIS), projektowania, budownictwa i branż pokrewnych

device
GoKart

 Z GoKart zaktualizujesz mapę zasadniczą w każdym systemie do zarządzania zasobem (TurboMapa, Geo Info, EwMapa, Ergo) bez konieczności korzystania z innego oprogramowania?

TranMap

TranMap transformuje bazy współrzędnych w txt oraz rysunki bezpośrednio w oprogramowaniu CAD?

GeoView

dzięki GeoView błyskawicznie wyślesz i pobierzesz punkty do/z CAD, a dodatkowo zyskasz możliwość analizy zbiorów współrzędnych i podglądu punktów w serwisie mapowym online?

Kalibronek

KaliBronek posiada funkcje, które znacznie przyspieszają kalibrację, a ponadto umożliwia wygodną edycję rastrów!