Mapy Google na usługach inżynierii

Mapy Google na usługach inżynierii | Zastosowanie serwisów WMS |

W codziennej pracy inżyniera spotykamy się z sytuacjami gdy musimy sprawdzić lub wynieść w teren lokalizację projektu wykonanego w postaci mapy numerycznej. W ramach prac przygotowawczych i kontrolnych możemy wykorzystać do tego celu różne serwisy WMS.

Umieszczenie danych mapy numerycznej na podkładzie uzyskanym z serwisu WMS / WMTS pozwala na sprawdzenie lokalizacji projektu w terenie, jego zasięgu, odczytu połażenia różnych budynków i budowli, które mogą potencjalnie kolidować z naszym projektem czy kontroli szaty roślinnej.

Możemy powiedzieć że obraz satelitarny uzyskany z map serwisu Mapy Google, Mapy Bing czy Mapy Yahoo, jest uzupełnieniem danych mapy numerycznej. Ich namacalną wizualizacją.

Bardzo przydatnym narzędziem jest tu oprogramowanie powstałe w firmie Cubic ORB mowa jest o oprogramowaniu WMS2CAD.  Program posiada prosty interfejs oraz zestaw predefiniowanych serwisów WMS.


Pracując z WMS2CAD możemy w prosty sposób uzyskać podkład z mapy satelitarnej lub hybrydowej który pobierany jest bezpośrednio w miejscu kliknięcia. Program rozpoznaje układ współrzędnych projektu, dzieki temu zawsze są pobierane właściwe kafelki.

Pamiętamy, że dane w serwisach WMS umieszczane są i udostępniane na różnych rodzajach licencji.Czytajmy je uważnie. Jednak najczęściej, gdy chodzi tylko o lokalne wykorzystanie danych bez ich komercyjnego użycia w swoich projektach, możemy śmiało korzystać je do weryfikacji danych projektowych.
brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .