Loksodroma

Loksodroma | Linie geodezyjne

Loksodroma (z języka greckiego. loksós – ukośny, droma – linia) jest linią krzywą na powierzchni kuli (np. Ziemi), przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem

W odwzorowaniu Merkatora loksodroma odwzorowana jest w postaci linii prostej i jako taka jest powszechnie stosowana w nawigacji morskiej i lotniczej do wykreślania drogi (kursu). Statek płynący stałym kursem, np. korzystając z żyrokompasu, w rzeczywistości utrzymuje ten sam kąt względem kierunku północ-południe, a więc przecina wszystkie południki pod tym samym kątem – płynie po loksodromie.

Loksodroma nie jest najkrótszą drogą łączącą dwa punkty na powierzchni kuli, właściwość taką ma za to ortodroma.

Długość loksodromy

Metoda przybliżona – trójkąt nawigacyjny

Przy niewielkich odległościach stosuje się przybliżoną metodę, rozwiązując tak zwany trójkąt nawigacyjny. 

Podstawowe sposoby zliczania loksodromy

Istnieją dwa podstawowe problemy żeglugi po loksodromie:

  • - mając dane współrzędne punktu wyjścia, kurs drogi nad dnem (KDd) oraz odległość (d), liczymy długość i szerokość punktu docelowego,
  • - mając współrzędne punktu wyjścia oraz współrzędne punktu docelowego liczymy KDd oraz d.

Loksodroma w okolicy bieguna

Jeśli założymy, że kąt jest różny od 0 i od Pi/2 (tzn. loksodroma nie jest okręgiem wielkim), to w okolicy bieguna loksodroma zachowuje się podobnie do spirali logarytmicznej, która w układzie współrzędnych biegunowych przecina promienie pod stałym kątem. Loksodroma okrąża biegun nieskończenie wiele razy.


(artykuł za Wikipedia Polska)


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .