Lista serwisów WMS / WMTS

Lista serwisów WMS / WMTS Polski i świata

GEOPORTAL WMS

Działki - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx
Mapa Topograficzna  - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_topo/wmservice.aspx
Mapa Sozologiczna    - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_sozo/wmservice.aspx
Mapa Hydrologiczna  - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_hydro/wmservice.aspx
Państwowy Rejestr Granic - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prng/wmservice.aspx
Ortofotomapa - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
ASG-EUPOS - https://sdi.geoportal.gov.pl/gm_wms_asg/request.aspx
Lokalizacja ASG-EUPOS i ZSiN - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_lokalizacje_asg-eupos_...
ISOK - (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami)/zasięg/ - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_isok_zasieg_produktow/...
Budynki BDOT 2009    - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_budynki_bdot_2009/requ...
Budynki BDOT 2010     - https://sdi.geoportal.gov.pl/wms_budynki_bdot_2010/requ...
Osnowa Geodezyjna    - https://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_OSNOWY/Request.aspx
Mapa Bezrobocia GUS - https://sdi.geoportal.gov.pl/GM_WMS_GUS/request.aspx

BDOT 10k - https://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-bdot-10k

ARS - dane rastrowe

https://ars.geoportal.gov.pl/ARS/getTile.aspx

-----------------------------------------

Otwory geologiczne - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/Ma...
Złoża surowców i obszary górnicze - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_midas/Map...
Bloki koncesyjne dla węglowodorów - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_bloki/Map...
Badania sejsmiczne 2D i 3D - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_ssm/MapSe...
Sondowania geoelektryczne - SGE - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_sge/MapSe...
Osuwiska i tereny osuwiskowe - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_sopo/MapS...
Stanowiska geologiczne - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_geostanow...
Jaskinie Polski - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_jaskinie/...
Regiony fizycznogeograficzne na podstawie: Kondracki J., 2002 - Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa - https://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_regiony/M...
PIG-MPG 500 - https://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrim...
PIG Superficial geology - https://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrim...
PIG Skorowdz map - https://ikar2.pgi.gov.pl/services/Skorowidze/MapServer/...

-----------------------------------------

LASY PAŃSTWOWE

RDLP Kraków (mapa lasów HCVF) - http://rdlpkrakow.gis-net.pl/wms?
RDLP Zielona Góra - http://rdlpzg.gis-net.pl/wms?

-----------------------------------------

INNE SERWISY WMS

PIG Obszary Zagrożone podtopieniami https://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/obszary_zagrozone/wms
GDOŚ Obszary Chronione - https://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
UAM Poznań - Woliński Park Narodowy - https://www.skng.amu.edu.pl/cgi-bin/mapserv
Geoportal Tatr - https://geoportaltatry.pl/scripts/isdp_tpn_portal.dll/w...

Lista serwisów WMS / WMTS Polski i świata jest o wiele bogatsza i ciągle zmieniająca się. Dlatego jeżeli powyższe linki straciły aktualność prosimy o wyrozumiałość i kontakt mailowy w celu ich aktualizacji.


    brak komentarzy

    You have to ALBO register to post a comment .