Licencje ActCAD

Licencje ActCAD 2021


Wszystkie dostępne obecnie licencje ActCAD 2021 to licencje wieczyste. Oznacza to, że licencje działają bezterminowo. Klient w ramach zakupu otrzymuje okres wsparcia technicznego i darmowych aktualizacji produktu. Wynosi on 1 rok od daty zakupu. Po tym okresie klient może wykupić aktualizację do nowej wersji produktu, by móc korzystać z najnowszej wersji oprogramowania oraz otrzymać kolejny rok wsparcia technicznego i darmowych aktualizacji programu. Aktualizacja jest zależna tylko od woli klienta. Koszt aktualizacji wynosi  tylko od 460 do 600 PLN z VAT.

Licencje ActCAD w wersji ESD (elektroniczne), mogą być przenoszone pomiędzy komputerami. Nie ma limitu transferu licencji z komputera na komputer.

Do aktywacji i dezaktywacji licencji ESD niezbędne jest połączenie komputera z siecią www.

Licencje ActCAD z kluczem sprzętowym USB nie wymagają aktywacji.

ActCAD dla swoich produktów w ramach zakupionej licencji umożliwia instalowanie zamiennie starszych wersji produktu z tej samej linii rozwojowej np. ActCAD 2020 Pro zamiast ActCAD 2021 Pro. Opcja ta jest skierowana do użytkowników którzy posiadają starą konfigurację sprzętową i potrzebują produktu o mniejszych wymaganiach sprzętowych. W przyszłości możliwy jest powrót w dowolnym czasie do zakupionej wersji oprogramowania ActCAD.

ActCAD 2021 to interoperacyjne oprogramowania CAD do wszystkich zastosowań  z elastycznymi opcjami licencjonowania. Wszystkie wersje są dostępne z nową polską lokalizacją interfejsu użytkownika.

Rodzaje licencji ActCAD 2021
  ActCAD STD   ActCAD PRO   ActCAD BIM
Licencja wieczysta
x
x
x
Licencja wieczysta sieciowa
x
x
x
Licencja sprzętowa (klucz USB)
x
x
x

Licencja wieczysta ESD

Dożywotnia licencja komercyjna ESD (elektroniczna) komercyjna. Licencja ESD na jedno stanowisko komputerowe. Klucz aktywacyjny licencji wysyłamy na Twój adres e-mail. Możesz przenosić zakupioną licencję po między PC za pomocą „LicenseTransfer”, tyle razy, ile chcesz. Upgrade jest dobrowolny. W okresie 1 roku  od zakupu dostępne są darmowe aktualizacje oraz wsparcie producenta.

Licencja sieciowa ESD

Wieczysta licencja ESD dla sieci lokalnej udostępniana z serwera licencji. Dla zakupionej dowolnej liczby stanowisk, komputery w sieci lokalnej będą używać licencji z serwera. Po zamknięciu programu ActCAD klient zwróci licencję na serwer, aby inni mogli z niej korzystać. To optymalny sposób używania licencji na wielu komputerach w sieci biurowej.   Darmowe  wsparcie aktualizacje i producenta przez 1 rok.

Licencja z klucza USB

Licencja wieczysta z kluczem sprzętowym bez konieczności aktywowania licencji przez Internet. Klucz sprzętowy USB, do którego przypisane są dane aktywacyjne. Umieść klucz w wolnym porcie USB i uruchom program. Możliwa instalacja produktu na dowolnej liczbie komputerów. Program działa tam, gdzie włożono klucz USB. Możliwe udostępnianie licencji. Darmowe aktualizacje przez rok.

ActCAD 2021 - dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 64 bitowej.

Użytkownicy systemów Microsoft Windows w wersji 32 bitowej mogą skorzystać z opcji instalacji starszej wersji ActCAD 2020 zgodnej z zakupioną licencją np. instalując ActCAD 2020 Standard zamiast zakupionej ActCAD 2021 Standard. W przyszłości możliwe jest zainstalowanie zakupionej wersji produktu po upgrade komputera bądź systemu do wersji 64 bitowej.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .