Interoperacyjne narzędzia CAD


INTEROPERACYJNE NARZĘDZIA CAD

Czym jest interoperacyjność?

W pracy z oprogramowaniem CAD bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ergonomię pracy jest możliwość korzystania z różnych formatów plików CAD.  Przykładowo dzięki możliwości korzystania z w środowisku DWG z plików w formacie DGN, możemy realizować zadania projektowe bez dodatkowych narzędzi. Oczywiście w przypadku gdy nasze oprogramowanie nie posiada odpowiednich funkcji otwierania i importu danych z tego i innych formatów plików CAD, nie możemy mówić o pełnej interoperacyjności naszego oprogramowania, możemy mówić za to o jej braku. To samo dotyczy wstecznej kompatybilności z własnym oprogramowaniem. Idealnie byłoby gdyby nasze oprogramowanie pozwalało na 100% wsteczną kompatybilność i jak największą możliwość importu/eksportu danych z innych formatów. W jaki sposób możemy osiągnąć interoperacyjność narzędzi CAD? Stosując odpowiednie biblioteki umożliwiające odczyt i zapis plików CAD takich jak dgn, dwg, dxf, dwf, dwfx czy rvt. Czy udostępniając oprogramowaniu możliwość importu lub konwersji danych z plików PDF. ActCAD tak jak inne oprogramowanie z rodziny IntelliCAD wykorzystuje do tego biblioteki ODA (dawniej nazywane Teigha) stworzone prze Open Design Alliance - konsorcjum istniejące po to, by umożliwić swym członkom możliwość korzystania z różnych formatów plików CAD. Dzięki tym bibliotekom oprogramowanie ActCAD posiadają 100% wsteczną kompatybilność ze starymi formatami plików dwg/dxf. Jest bardziej kompatybilne od nowego oprogramowania AutoCAD, względem starych wersji plików DWG czy DXF. Otwiera również i umożliwia import wszystkich wyżej wspomnianych plików CAD.

KONWERTER PDF

Także jeżeli chodzi o wykorzystanie danych zawartych w plikach pdf, oprogramowanie ActCAD zawiera odpowiednie narzędzia, które czynią ten proces prostym i intuicyjnym. Są to dwa konwertery plików PDF do DXF (pdf2dxf) i PDF2CAD. Pozwalają one na szybki import wektorowych danych z plików pdf. Jedynym  warunkiem jest używanie niezabezpieczanych plików pdf do konwersji. Wspomniane konwertery pdf różnią sie funkcjonalnością. Bardziej rozbudowana wersją jest konwerter PDF2DXF.

Ponadto ActCAD 2020 BIM rozszerza kompatybilność plików, obsługując również import BIM (IFC i Autodesk Revit .rvt i .rfa) jako podkłady, a ponadto zapewnia możliwość importu i eksportu plików STEP i IGES.

Możemy więc powiedzieć, że ActCAD to w pełni interoperacyjność narzędzie CAD. Aby się o tym przekonać wystarczy pobrać najnowszą wersję ActCAD 2020 i przetestować ją we własnych rozwiązaniach.brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .