IntelliCAD 9

IntelliCAD 9 - Premiera


Konsorcjum Technologiczne IntelliCAD (ITC) ogłosiło w dniu 29 czerwca 2018 wydanie IntelliCAD 9.0.

IntelliCAD 9.0 to milowe wydanie, które zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń, w tym natywną obsługę otwierania, edycji i zapisywania plików .dwg w najnowszym formacie 2018.

IntelliCAD 9.0 zwiększa wydajność w wielu obszarach, z najbardziej zauważalnym wzrostem szybkości podczas zapisywania plików. Nowa technologia pozwala na zapis samych zmian wprowadzonych w edytowanych plikach *.dwg, zapewnia to niezwykle szybki zapis, szczególnie w przypadku dużych plików zawierających niewiele zmian. Naprawiono również niektóre utrzymujące się problemy związane z uruchamianiem IntelliCAD w aktualizacji Fall Creators 2017 Microsoft® Windows® 10.

Nowe funkcje wprowadzono w prawie każdym obszarze programu IntelliCAD. Przeglądaj elementy Mechanical, dołączaj pliki .rcp /.rcs chmury punktów i eksportuj do plików PDF, korzystając z większej liczby opcji niż dotychczas. Narysuj linie konstrukcyjne. Rysuj i modyfikuj siatki 3D za pomocą nowego narzędzia Facet Modeler dla lekkich rysunków 3D. Użyj aparatu do przeglądania rysunków. Dodaj kolumny do tekstu wielowierszowego. Użyj nowych narzędzi ekspresowych do bloków, odnośników zewnętrznych, tekstu i edycji. Zresetuj tekst wymiarowy i ponownie go skojarz. To nie wszystko a nowości  jest wiele więcej.

W przypadku wersji programu IntelliCAD, które współpracują z plikami BIM, użytkownicy mogą teraz dołączać pliki .rvt /.rfa; przyciąganie, rozbijanie i sterowanie wyświetlaniem kategorii, wątków i widoków w dołączonych plikach .rvt / .rfa; importować pliki .ifc jako jednostki architektoniczne (oprócz dołączania tych typów plików, jak poprzednio); i narysuj elementy AEC, takie jak ściany, okna, drzwi, otwory i płyty.

Wersje programu IntelliCAD, które otwierają, zapisują i edytują pliki .dgn w ich rodzimym formacie, mogą teraz tworzyć elementy 3dPoly, rodzaje linii, kreskowania i obrazy. Dodano również nową obsługę właściwości, wyrównywania, łamania, odbicia lustrzanego i nie tylko.

ITC opracowało wiele nowych dodatków samodzielnie, lecz niektóre nowe funkcje zostały w całości przekazane przez firmy członkowskie ITC takie jak ZwCAD czy ActCAD.


Więcej informacji na temat IntelliCAD i ITC, można znaleźć pod adresem http://www.intellicad.org/.

O konsorcjum technologicznym IntelliCAD

Konsorcjum technologiczne IntelliCAD jest niezależną organizacją non-profit finansowaną i kierowaną przez swoich członków specjalnie w celu wspólnego rozwoju technologii IntelliCAD. Konsorcjum technologiczne IntelliCAD udziela licencji na technologię IntelliCAD swoim członkom komercyjnym, którzy z kolei wprowadzają na rynek i sprzedają aplikacje oparte na IntelliCADu użytkownikom końcowym. Członkowie komercyjni mają dostęp do kodu źródłowego IntelliCAD, dokumentacji, wsparcia dla programistów i nie tylko. ITC jest również członkiem-założycielem Open Design Alliance, przyczyniając się w ten sposób do interoperacyjności oprogramowania CAD w zastosowaniach inżynierskich.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .