IntelliCAD 10

IntelliCAD 10 - Premiera nowego silnika intellicad


Konsorcjum technologiczne IntelliCAD (ITC) ogłosiło w dniu 30 lipca wydanie IntelliCAD 10.0.

IntelliCAD 10.0 to milowe duże wydanie, które zawiera wiele nowych funkcji.

Wprowadzono obsługę biblioteki graficznej OpenGL ES w celu uzyskania lepszej jakości wyświetlania i wydajności, co obejmuje również nowe style wizualne. Nowa biblioteka zawiera materiały, które można przypisać do elementów i warstw, a następnie wyświetlić ze stylami wizualnymi; Również oświetlenie sceny i światła punktowe mogą teraz być również wyświetlane w programie wraz ze stylami wizualnymi. Przeprojektowano Menedżera widoku/ Ma on więcej dostępnych opcji i pozwala użytkownikom na dynamiczne wybieranie tła widoku, perspektywy, długości soczewki itp. Zaimplementowano nowe dynamiczne wprowadzanie danych obejmuje monity poleceń i podpowiedzi przy kursorze. Zmodyfikowano drukowanie przy użyciu plików dostosowywania .pc3, które jest wzbogacone o możliwość ustawiania marginesów, rozmiaru strony, plików .pmp i innych ustawień, różniących się w zależności od typu pliku wyjściowego. Dodano możliwość importu nowych formatów plików  .obj i .stl. W oknie Właściwości udostępnionych jest wiele nowych informacji o właściwościach dla różnych typów elementów, w tym możliwość przeglądania właściwości encji niestandardowych. IntelliCAD 10 zawiera również możliwość migracji dostosowań interfejsu użytkownika z poprzednich wersji.

Również inne funkcje, wykażą duży wzrost wydajności dla użytkowników końcowych, na przykład możliwość zmiany kolejności i sortowania filtrów warstw, łączenia akapitów i wyraźnego formatowania tekstu wielowierszowego, określania, które elementy interfejsu użytkownika są ukryte podczas czyszczenia ekranu, używania nowych filmów i zasobów online strony startowej, konwertowanie zamkniętych obiektów na bryły, określanie stanu warstw dla każdego publikowanego arkusza, przeprojektowany pasek stanu, ulepszenia użyteczności sekcji powiadomień, lepsza obsługa wyświetlania obrazu w formacie 4K i wstępne tłumaczenie na język węgierski.

W przypadku wersji programu IntelliCAD(czytaj: intelicad), przeznaczonych do współpracy z plikami BIM, dodano rysowanie dachów i belek, tworzenia połączeń ukośnych dla belek, czy rozbijania dołączonych podkładów BIM na siatki poli powierzchniowe oraz polilinie z możliwością ich edycji, zachowując funkcjonalność podkładu, używania nowych opcji dla linii przekroju i linii elewacji.

W przypadku produktów IntelliCAD, które otwierają, zapisują i edytują pliki .dgn w ich rodzimym formacie, rozszerzono obsługiwany zestaw poleceń o tekst wielowierszowy, fazowanie i style wymiarowania tym samym zwiększając interoperacyjność narzędzi CAD opartych o rozwiązania IntelliCAD 10.

Dla użytkowników IntelliCAD 10 zajmujących się tworzeniem i rozwojem współpracującego oprogramowania, zintegrowano zestawy bibliotek ODA SDK w wersji 2020 Update 2 oraz ulepszone funkcje .NET i IRX w celu zwiększenia możliwości API.

Kolejne ulepszenia i poprawki dotyczą wydajności, pracy z plikami, edytowania i wybierania elementów, tekstu, drukowania i i wielu innych funkcjonalności.

David Lorenzo, prezes ITC, stwierdził: „IntelliCAD 10 to ogromna aktualizacja strukturalna z nowymi podstawowymi bibliotekami z ODA, nową biblioteką geometrii, zaktualizowaną grafiką i nowymi interfejsami API. Tak, istnieje kilka interesujących nowych funkcji dla użytkowników, ale zmiany strukturalne zapewniają znacznie mocniejsze podstawy, na których członkowie ITC mogą tworzyć jeszcze bardziej złożone i różnorodne aplikacje. ”

Zobaczcie film przedstawiający omówienie nowych funkcji IntelliCAD 10.0, który znajduje się na YouTube pod adresem https://youtu.be/FmyaEugUMio.

Nowy IntelliCAD 10.0 jest obsługiwany tylko w 64-bitowych wersjach systemu Microsoft® Windows® 10, Windows 8 i Windows 7. Dostępne są  również wersje przeglądarki IntelliCAD Mobile Viewer  dla komputerów stacjonarnych z systemami Microsoft Windows, Google® Android ™, Apple® macOS® i iOS.

Zainteresowani użytkownicy IntelliCAD mogą skontaktować się z członkami ITC, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat dostępności nowych funkcjonalności oprogramowania IntelliCAD.

Więcej informacji na temat IntelliCAD i ITC, można znaleźć pod adresem http://www.intellicad.org/.

O Konsorcjum Technologicznym IntelliCAD

Konsorcjum Technologiczne IntelliCAD jest niezależną organizacją non-profit finansowaną i kierowaną przez swoich członków specjalnie w celu wspólnego rozwoju technologii IntelliCAD. Konsorcjum Technologiczne IntelliCAD udziela licencji na technologię IntelliCAD swoim członkom komercyjnym, którzy z kolei wprowadzają na rynek i sprzedają aplikacje oparte na IntelliCADzie użytkownikom końcowym. Członkowie komercyjni mają dostęp do kodu źródłowego IntelliCAD, dokumentacji, wsparcia dla programistów i nie tylko. ITC jest również członkiem-założycielem Open Design Alliance, przyczyniając się w ten sposób do interoperacyjności oprogramowania CAD w zastosowaniach inżynierskich. 


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .