Formaty papieru - wymiary papieru A4

Formaty papieru | Wymiar A4 | Format A4 | Wydruk A4 | Wymiary A4 |

Format A4 został zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 216.  W Polsce norma arkuszy papieru PN-EN ISO 216:2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216.  Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4.

W formacie A stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 zaś A3 połową A2 i itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

Format szablonu A4

Wymiary formatu A4 w mm: 210 x 297 mm.
Wymiary formatu A4 w cm: 21 x 29.7 cm.
Wymiary formatu A4 w calach: 8.27″ x 11.69″
Wymiary formatu A4 dla druku w jakości 300 DPI: 2 480 x 3 508 px
Wymiary formatu A4 dla druku w jakości 150 DPI: 1240 x 1754 px.
Wymiary formatu A4 dla druku w jakości 72 DPI: 595 x 842 px
Mapa w skali 1:500 na kartce formatu A4 ma powierzchnię 1,5593 ha
Mapa w skali 1:1000 na kartce formatu A4 ma powierzchnię 6,237 ha
Mapa w skali 1:2000 na kartce formatu A4 ma powierzchnię 24,948 ha

Format A4 jest najpopularniejszym formatem papieru stosowany na świecie. Stanowi natywny format edycji wszystkich pakietów biurowych typu Libre Office, OpenOffice czy MS Office. Pakiety te umożliwiają również wydruk do formatu PDF bez żadnych zmian ustawień. Większość sprzedawanych drukarek domowych i biurowych umożliwia wydruk do tego formatu A4. Także skanery i urządzenia skanujące w większości umożliwiają skanowanie właśnie do formatu A4. To samo dotyczy kserokopiarek i urządzeń faksujących.

Format A4 jest stosowany do kompletowania dokumentacji projektowej, rysunków technicznych czy drukowania map geodezyjnych w skalach 1:500, 1:1000 czy 1:2000.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .