Format papieru A3 - wymiary A3

Format papieru | Wymiar A3 | Format A3 | Wydruk A3 | Wymiary A3 |

Format papieru A3 został zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 216.  W Polsce norma arkuszy papieru PN-EN ISO 216:2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216.  Format A3 jest drugim najpopularniejszym formatem tego rodzaju po A4.

W formacie papieru A stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

Format szablonu A3 - Wymiary A3

Wymiary formatu A3 w mm:  297 x 420 mm.
Wymiary formatu A3 w cm:  29.7 x 42 cm.
Wymiary formatu A3 w calach:  11.69″ x 16.54″.
Wymiary formatu A3 dla druku w jakości 300 DPI:  3508 x 4961 px.
Wymiary formatu A3 dla druku w jakości 150 DPI:  1754 x 2480 px.
Wymiary formatu A3 dla druku w jakości 72 DPI:  842 x 1191 px.
Mapa w skali 1:500 na kartce formatu A3 ma powierzchnię 3,1185 ha.
Mapa w skali 1:1000 na kartce formatu A3 ma powierzchnię 12,474 ha.
Mapa w skali 1:2000 na kartce formatu A3 ma powierzchnię 49,896 ha.

Format A3 jest drugim po A4 najpopularniejszym formatem papieru stosowany na świecie. Jest jednym z predefiniowanych formatów edycji wszystkich pakietów biurowych typu Libre Office, OpenOffice czy MS Office. Pakiety te umożliwiają również wydruk A3 do pliku PDF. Aby drukować w formacie A3 należy nabyć dedykowane urządzenie, gdyż większość drukarek wykonuje wydruki w formacie A4. Także skanery i urządzenia skanujące muszą być urządzeniami dedykowanymi do skanowania w formacie A3. W przypadku kserokopiarek większość urządzeń obsługuje skanowanie i wydruk zarówno w formacie A3 jak i A4.

Wymiary A3 jest stosowany najczęściej do wykonywania wydruków prezentacyjnych typu wydruk wykresów, tabel dla dokumentacji projektowej, rysunków technicznych zawierających większe elementy czy wymagających większej liczby detali. Również w przypadku wydruku map o większej powierzchni opracowań geodezyjnych w skalach 1:500, 1:1000 czy 1:2000  stosuje się wydruk na A3.

Rozwinięciem formatu A3 są formaty A3+ i A3++ umożliwiające wydruk na drukarkach obsługujących format A3 kartek papieru dłuższych od standardowej długości zdefiniowanej dla wydruku A3. Są to kartki o wysokości 297 mm i długości większej niż 420 mm. Zastosowanie takich kartek daje możliwość wydruku elementów liniowych na przykład map drogowych przy zużyciu mniejszej ilości kartek A3 i wygodne zastosowanie ich do kompletowania dokumentacji w standardzie A4 poprzez tzw. łamanie.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .