Formaty wydruku - A5 wymiary papieru

Formaty Wydruku | A5 Wymiar | A5 Format | A5 Wydruk | A5 Wymiary | Format A5 |

A0 Format został zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 216. Polska norma arkuszy papieru PN-EN ISO 216:2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216.  Format kartki A5 jest jednym z najpopularniejszych obok formatów A1, A2, A3 i A4. Wymiar A5 stosowany jest najczęściej do wykonywania wydruków reklamowych, kart informacyjnych. Jest to również popularny format zeszytowy, także format wydruków zdjęć fotograficznych wykorzystywany w do sporządzania wydruków domowych.

Typoszereg formatu A posiada stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Przyjęty stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary wyjściowe formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

A5 Format wydruku

Wymiary formatu A5 w mm:  148 x 210 mm.
Wymiary formatu A5 w cm:  14.8 x  21.0 cm.
Wymiary formatu A5 w calach:   5.83 " x  8.28 "
Wymiary formatu A5 dla druku w jakości 300 DPI:    1748 x  2480 px.
Wymiary formatu A5 dla druku w jakości 150 DPI:  874 x  1240 px.
Wymiary formatu A5 dla druku w jakości 72 DPI:    420 x 585 px.
Mapa w skali 1:500 na kartce formatu A5 ma powierzchnię  3.123 ha
Mapa w skali 1:1000 na kartce formatu A5 ma powierzchnię  6,246 ha
Mapa w skali 1:2000 na kartce formatu A5 ma powierzchnię 12.491 ha

Powierzchnia karty papieru w formacie A5 wynosi 0,031 [m]²

Format A5 jest tak popularnym formatem papieru jak formaty z niego utworzone o rozmiarze A3 czy A4. Kartki A5 są wykorzystywane w codziennych zastosowaniach domowych. Papier fotograficzny, papeterie, koperty, zeszyty to tylko część druków wykorzystywanych w codziennej pracy przez miliardy ludzi na świecie. jego popularność powoduje, że posługują się nim biura i prywatni użytkownicy w codziennym obiegu dokumentów. W pracach biurowych niektóre urządzenia drukujące wymagają specjalnych przystawek do drukowania w tym formacie. Zaś standardowe skanery A4 umożliwiają skanowanie dokumentów w wymiarze A5 bez najmniejszych problemów.

Wydruk w formacie A5  jest rzadko stosowany do kompletowania dokumentacji projektowej, rysunków technicznych czy drukowania map geodezyjnych w skalach 1:500, 1:1000 czy 1:2000 gdyż, byłby ekonomicznie nieopłacalny lub wprowadzał niepotrzebna komplikacje dokumentacji projektowej.

Oprogramowanie ActCAD posiada zaimplementowane ustawienia wydruku do tego formatu, chociaż ze względu na rozmiar wydruk z programów CAD do tego formatu jest niezmiernie rzadki. Wydruk do formatu A5 możliwy jest bezpośrednio z programu na urządzenie drukujące, bądź za pośrednictwem dowolnej drukarki PDF zainstalowanej w systemie operacyjnym na przykład ActCAD PDF Printer czy Bullzip PDF Printer do pliku w formacie PDF.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .