Formaty wydruku - A2 wymiary papieru

Formaty Wydruku | A2 Wymiar | A2 Format | A2 Wydruk | A2 Wymiary | Format A2 |

A2 Format został zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 216.  W Polsce norma arkuszy papieru PN-EN ISO 216:2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216.  A2 jest wymiarem mniej popularnym od A3 i A4. Wymiar ten stosowany jest najczęściej do wykonywania profesjonalnych wydruków bądź wyplotów i praktycznie nie jest wykorzystywany do sporządzania wydruków domowych.

W formacie A stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

A2 Format wydruku

Wymiary formatu A2 w mm:  420 x 594 mm .
Wymiary formatu A2 w cm: 42 x 59.4 cm.
Wymiary formatu A2 w calach:  16,54" x 23,39"
Wymiary formatu A2 dla druku w jakości 300 DPI:  4 961 x  7 016 px
Wymiary formatu A2 dla druku w jakości 150 DPI: 2 382 x 3 368 px.
Wymiary formatu A2 dla druku w jakości 72 DPI:  1 191 x 1 684 px
Mapa w skali 1:500 na kartce formatu A2 ma powierzchnię 6,237 ha
Mapa w skali 1:1000 na kartce formatu A2 ma powierzchnię 24,948 ha
Mapa w skali 1:2000 na kartce formatu A2 ma powierzchnię 99,792 ha

Powierzchnia karty papieru w formacie A0 wynosi 0,25 [m]²

A2 Format nie jest tak popularnym formatem papieru jak A4 i A3. Stanowi jeden z predefiniowanych formatów edycji wszystkich pakietów biurowych typu Libre Office 6, OpenOffice 4.18 czy MS Office. Pakiety te umożliwiają również wydruk do A2 wymiaru w formacie plików PDF bez żadnych zmian ustawień. W zastosowaniach domowych jest to format praktycznie nie obecny. Posługują się nim biura projektowe oraz geodezyjne do sporządzania opracowań dokumentacji projektowej lub opracowań mapowych. Ze względu na swoją wielkość większość urządzeń biurowych nie jest w stanie obsłużyć prac z wiązanych ze skanowaniem czy wydrukiem dlatego większość wydruków wykonywanych w tym formacie powierzana jest do wykonania specjalistycznym firmom poligraficznym.

Format A2 jest stosowany do kompletowania dokumentacji projektowej, rysunków technicznych czy drukowania map geodezyjnych w skalach 1:500, 1:1000 czy 1:2000 dla opracowań większych obszarów, których wydruk w mniejszych formatach A4 i A3 byłby ekonomicznie nieopłacalny lub wprowadzał niepotrzebna komplikacje dokumentacji projektowej.

Oprogramowanie ActCAD posiada zaimplementowane ustawienia wydruku do tego formatu. Wydruk możliwy jest bezpośrednio z programu na urządzenie drukujące, bądź za pośrednictwem dowolnej drukarki PDF zainstalowanej w systemie operacyjnym na przykład ActCAD PDF Printer czy Bullzip PDF Printer do pliku w formacie PDF.brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .