Formaty wydruku - A0 wymiary papieru

Formaty Wydruku | A0 Wymiar | A0 Format | A0 Wydruk | A0 Wymiary | Format A0 |

A0 Format został zdefiniowany w międzynarodowej normie ISO 216. Polska norma arkuszy papieru PN-EN ISO 216:2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216.  A0 jest wymiarem mniej popularnym od formatów A1, A2, A3 i A4. Wymiar stosowany jest najczęściej do wykonywania profesjonalnych wydruków bądź wyplotów i praktycznie nie jest wykorzystywany do sporządzania wydruków domowych.

W formacie A stosunek krótszego boku do dłuższego jest zawsze jak 1 do √2 (tj. jak bok kwadratu do jego przekątnej), aczkolwiek z zaokrągleniem do pełnych milimetrów. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów.

A0 Format wydruku

Wymiary formatu A0 w mm:  841x 1 189 mm.
Wymiary formatu A0 w cm:  84,1 x  118,9cm.
Wymiary formatu A0 w calach:   33,11" x  46,81 "
Wymiary formatu A0 dla druku w jakości 300 DPI:    9 933 x  14 043 px.
Wymiary formatu A0 dla druku w jakości 150 DPI:  4 768 x  2384 px.
Wymiary formatu A0 dla druku w jakości 72 DPI:    2 384 x 4768 px.
Mapa w skali 1:500 na kartce formatu A0 ma powierzchnię  49,896 ha
Mapa w skali 1:1000 na kartce formatu A0 ma powierzchnię  199,586 ha
Mapa w skali 1:2000 na kartce formatu A0 ma powierzchnię 798,396 ha

Powierzchnia karty papieru w formacie A0 wynosi 1,0 [m]²

Format A0 nie jest tak popularnym formatem papieru jak formaty z niego utworzone o rozmiarze A1, A2, A3 czy A4. Podobnie jak kartki w rozmiarze A1 w zastosowaniach domowych jest to format praktycznie nie obecny. Posługują się nim biura projektowe oraz geodezyjne do sporządzania opracowań dokumentacji projektowej lub opracowań mapowych. Ze względu na swoją wielkość, większość urządzeń biurowych nie jest w stanie obsłużyć prac z wiązanych ze skanowaniem czy wydrukiem dlatego większość wydruków wykonywanych w tym formacie powierzana jest do wykonania specjalistycznym firmom poligraficznym.

Wydruk w formacie A0  jest rzadko stosowany do kompletowania dokumentacji projektowej, rysunków technicznych czy drukowania map geodezyjnych w skalach 1:500, 1:1000 czy 1:2000 dla opracowań większych obszarów, których wydruk w mniejszych formatach A4 i A3 byłby ekonomicznie nieopłacalny lub wprowadzał niepotrzebna komplikacje dokumentacji projektowej.

Oprogramowanie ActCAD posiada zaimplementowane ustawienia wydruku do tego formatu. Wydruk możliwy jest bezpośrednio z programu na urządzenie drukujące, bądź za pośrednictwem dowolnej drukarki PDF zainstalowanej w systemie operacyjnym na przykład ActCAD PDF Printer czy Bullzip Pdf Printer do pliku w formacie PDF.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .