Formaty plików CAD

Formaty plików CAD | dwg dxf dwf dgn |

Plik dwg nie jedno ma imię... Format dwg a format dxf

Pliki dwg | Plik .dwg

Format stworzony przez firmę Autodesk na potrzeby oprogramowania AutoCAD. Jeden z najpopularniejszych binarnych formatów plików CAD. DWG jest zastrzeżonym i licencjonowanym formatem. Wysokie op.łaty licencyjne oraz konsekwentne działania prawne doprowadziły do licznych sporów sądowych. W konsekwencji do powstania alternatywnych projektów umożliwiających dostęp do formatu dwg metodami inżynierii wstecznej.    Alternatywne wersje formatu plików dwg to GNU LibreDWG oraz OpenDWG. Pierwszy jest formatem mniej popularnym lecz w pełni darmowym, drugi wymaga przystąpienia do konsorcjum Open Design Alliance i uiszczenia opłaty subskrypcyjnej. Dzięki ODA wykorzystywany obecnie przez wiele programów CAD. Pliki *.dwg umożliwiają zapis projektów 2D i  modelowanie 3D. Nowe wersje plików w formacie dwg AutoCAD nie są w pełni kompatybilne ze starymi wersjami. Biblioteki ODA umozliwiają zapis i odczyt starych wersji plików *.dwg ze 100% kompatybilnością.

Pliki dxf | Plik .dxf

Format dxf -Data Exchange Format to wektorowy stworzony przez Autodesk  i  rozwijany równolegle do formatu DWG. W porównaniu do dwg jego dokumentacja jest w pełni udostępniona. Plik w formacje dxf ma formę pliku tekstowego w formacie ASCII. Jego implementacja jest więc stosunkowo łatwa. Pliki DXF mają wielkość kilkukrotnie większą w porównaniu z DWG, oraz dłuższy czas odczytu i zapisu. Wykorzystywany powszechnie do wymiany danych wektorowych dla dokumentacji rysunków 2D oraz elementów przestrzennych oraz jako standard wymiany danych pomiędzy różnym oprogramowaniem CAD czy programami geodezyjnymi. np. w programie Micromap do ActCAD lub odwrotnie. Open Design Alliance standardowo obsługuje pliki *.dxf dzięki swoim bibliotekom.

Pliki dwf | Plik .dwf

Format Design Web Fotmat to stworzony przez Autodesk, na potrzeby wymiany danych w sieci www oraz przeglądania, drukowania projektów CAD. Format dwf nie pozwala na edycję skompresowanych rysunków a jedynie na ich przeglądanie  czy drukowanie. Do przeglądania służą darmowe  oprogramowanie Autodesk Design Review czy Freewheel –  internetowa przeglądarka plików typu .dwf. Czasami jest traktowany jako zamiennik plików o rozszerzeniu dwg/dfx. Obecnie większość alternatywnych programów CAD takich jak ActCAD posiada możliwość eksportu danych do tego formatu i przeglądania danych  nim utworzonych.

Pliki dgn | Plik .dgn

Format dgn (design) pliku CAD stworzonego przez Intergraph i wspieranego przez oprogramowanie MicroStation  od Bentley Systems  oraz należące do Intergrapha Design Interactive Graphics System (IGDS) programy CAD. Istnieją dwie wersje DGN: Do 2000 r. wszystkie pliki DGN były oparte na specyfikacji Intergraph Standard File Formats (ISFF) opublikowanej pod koniec 1980 roku przez Intergraph. Tę wersję nazywa się V7 DGN, albo Intergraph DGN. W roku 2000 Bentley Systems stworzyła zaktualizowaną wersję DGN, która obejmuje możliwości DGN ale ma inną wewnętrzną strukturę danych. Wersja ta to format V8 DGN.

DGN nie jest tak powszechnie stosowany jak DWG Autodesku, mimo to zdobył popularność przy realizacji dużych projektów układów drogowych, mostów, elektrowni, przemyśle stoczniowym. W 2008 Autodesk i Bentley podpisały porozumienie o wzajemnej wymianie bibliotek oprogramowania, w tym Autodesk RealDWG, by poprawić interoperacyjność plików w formatach DWG i DGN. Ponadto obie firmy będą ułatwiać proces interoperacyjności między aplikacjami AEC poprzez wspieranie wzajemnego wykorzystania dostępnych interfejsów programowania aplikacji (API). W 2003 roku Bentley przystąpił do Open Design Alliance jako jeden z pierwszych członków konsorcjum. Umożliwiając tym samym obsługę formatu *.dgn przez biblioteki ODA. Nowe biblioteki ODA umożliwiają otwieranie, przeglądanie i import plików DGN do formatów dwg/dxf ze 100% zgodnością.

Pliki acis | Plik .sat

Format modelowania 3D firmy Spatial (3DS) służący do zapisu danym modelowania przestrzennego.  ACIS obejmuje dwa formaty zapisu: Standard ACIS Text (.sat) i Standard ACIS Binary (.sab). Oferuje rozbudowane funkcje modelowania przestrzennego oraz funkcje zarządzania i wizualizacji gotowych modeli 3D;  Oprogramowanie ActCAD w wersjach Professional i BIM obsługuje pliki w formacie ACIS dzięki bibliotekom ODA.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .