Pliki DWF

Co są pliki DWF?


Design Web Format (DWF) to otwarty format pliku CAD opracowany przez firmę Autodesk w celu wydajnej dystrybucji i przesyłania dużych zbiorów danych projektowych każdemu, kto chce przeglądać lub drukować pliki projektowe.

Ponieważ pliki DWF są silnie skompresowane, są mniejsze i łatwiejsze do przesłania niż klasyczne pliki projektowe. Dzięki tej funkcji DWF twórcy danych projektowych mogą ograniczyć określone dane projektowe i style wydruku tylko do tego, co chcą by widzieli odbiorcy.

Pliki .dwf mogą również zawierać zestawy rysunków wielo arkuszowych z wielu rysunków programów CAD w jednym pliku DWF.

W plikach dwf możliwa jest również publikacja modeli 3D. Pliki DWF nie zastępują rodzimych formatów CAD, takich jak rysunki DXF czy DWG. Głównym celem istnienia formatu DWF jest umożliwienie projektantom, inżynierom, wykonawcom projektów i ich współpracownikom przekazywania informacji projektowych i zawartości projektowej każdemu, kto musi przeglądać ją, opiniować i drukować, - w dodatku bez konieczności znajomości oprogramowania projektowego przez tych członków zespołu. Jako plusy formatu DWF można przytoczyć bardzo wysoką precyzję matematyczną, zawartość metadanych dla arkuszy, obiektów i danych znaczników. Inną zaletą plików *.dwf jest fakt możliwości edycji komentarza i znaczników w innych produktach CAD takich jaki IntelliCAD czy produkty Autodesku.

Format pliku AutoCAD (.dwfx) wywodzący się z formatu dwf jest oparty na otwartych konwencjach pakowania ISO / IEC 29500-2: 2008.

Istotne jest również to, że format DWF to format pliku CAD opracowany przez firmę Autodesk do przedstawiania danych projektowych w sposób niezależny od oryginalnego oprogramowania aplikacji, sprzętu czy systemu operacyjnego używanego do tworzenia projektu.

Plik DWF może opisywać dane projektowe zawierające dowolną kombinację tekstu, grafiki i obrazów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości. Pliki te mogą mieć postać jednego arkusza lub wielu arkuszy, bardzo prostych lub bardzo złożonych z bogatym wykorzystaniem czcionek, grafiki, kolorów i obrazów. Format obejmuje również inteligentne metadane, które odzwierciedlają intencje projektowe reprezentowanych danych.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .