Format DGN

Format dgn

DGN (design)  - DGN to nazwa formatów plików CAD obsługiwanych przez programy CAD firmy Bentley Systems, MicroStation i Intergraph Interactive Graphics Design System (IGDS). Format DGN powstał jako natywny format oprogramowania Integraph oraz Microstation firmy Bentley Systems i jest używany w projektach budowlanych, w tym w projektach budynków, autostradach, mostach, zakładach przetwórczych, przemyśle stoczniowym. DGN jest formatem konkurencyjnym  z DWG firmy Autodesk.

Istnieją dwie wersje formatu DGN:

- Specyfikacja Intergraph Standard File Formats (ISFF), opublikowana pod koniec lat 80. przez Intergraph. Wersja ta jest czasami nazywana V7 DGN lub Intergraph DGN.
- Specyfikacja Bentley Systems stworzyła w 2000 roku będąca zaktualizowaną wersją DGN, która zawiera rozszerzenie możliwości DGN na przykład zwiększono wielkość obsługiwanego obszaru projektu, lecz mający inną wewnętrzną strukturę danych niż DGN oparty na ISFF. Ta wersja jest poprawnie określana jako V8 DGN.

W 2003 roku OpenDWG ™ Alliance (obecnie Open Design Alliance), konsorcjum non-profit, które powsatło e celu promowania otwartych formatów branżowych do wymiany danych CAD, oraz firma Bentley Systems, Incorporated, właściciel praw autorskich do formatu DGN ogłosiły, że ​​ODA będzie wspierać pliki z rozszerzeniem DGN V8 w swoich bibliotekach. Tym samym firma Bentley zwiększyła swój poziom członkostwa, stając się pierwszym członkiem wspierającym Sojuszu. Open Design Alliance dostarcza biblioteki Teigha (stara nazwa to DGNdirect) dla plików .dgn.

W 2008 roku Autodesk i Bentley uzgodniły wymianę bibliotek oprogramowania, w tym bibliotek Autodesk RealDWG, w celu poprawy możliwości wzajemnego odczytu i zapisu formatów DWG i DGN firm w środowiskach mieszanych z większą wiernością. Ponadto obie firmy zobowiązały się ułatwić współdziałanie procesów pracy między swoimi aplikacjami AEC poprzez wspieranie wzajemnego wykorzystywania dostępnych interfejsów programowania aplikacji.

Porozumienia Bentley Systems z Open Design Alliance oraz z Autodesk miały na celu popularyzację plików w formacie DGN, a tym samym unikniecie marginalizacji  tego standardu zapisu plików CAD.

Rozszerzenie DGN jako format CAD 3D, który jest używany przez wiodące firmy projektowe, wykonawców i operatorów na całym świecie, zapewnia szereg możliwości przechowywania danych: rysowanie i projektowanie CAD, modelowanie 3D, wizualizację, zarządzanie komponentami i wymianę danych oraz współdzielenie w różnych dziedzinach. Użytkownicy tego formatu mogą wykonywać wszystko, czego potrzebują, bez konieczności używania innych formatów.

Pliki DGN

Pliki DGN można konwertować do kilku innych formatów, takich jak DWG, DXF, DWT, DWF czy DXB i formatów graficznych BMP, JPEG, PNG, GIF, także innych oraz konwertować do plików PDF.  Rozszerzenie pliku DGN jest również związane z produkcją materiałów wyjściowych w postaci renderowanych plików graficznych, stron internetowych 3D w VRML i animacji.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .