ActCAD - zastosowania geodezyjne - Edytor Map

ActCAD 2020 jako narzędzie edycji mapy numerycznej

Plik dxf jest formatem wymiany mapy numerycznej oferowanym przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej. Z tego powodu jest bardzo popularym wśród projektantów formatem danych wejściowych CAD. W zależności od posiadanego przez ODGiK oprogramowania służącego do prowadzenia mapy numerycznej, możemy się spotkać z różnymi wersjami pliku dxf udostępnianego zainteresowanym. Rodzina produktów ActCAD posiada możliwość otwierania, przeglądania, edycji i zapisu plików dxf w dowolnej wersji począwszy od R2.5 skończywszy na najnowszym 2019.

Dzięki bibliotekom ODA pliki dxf w dowolnej wersji obsługiwane są ze 100% kompatybilnością, możliwe jest również konwertowanie ich do dowolnej wersji plików dwg, dxf czy dgn ze 100% zgodnością formatów.

Mapy numeryczne w formacie DXF mogą być więc zapisywane następnie w dowolnym formacie plików CAD na przykład dwg lub dgn.

Każdy plik może być również wyeksportowany do formatu plików pdf.

Oprogramowanie ActCAD 2020 posiada także narzędzia do konwersji map wektorowych zapisanych w formacie pdf do plików w formatach dxf czy dwg. Są to dwa konwertery: bezobsługowy PDF2CAD oraz z opcjami ustawień PDF2DXF. Konwertery zachowują ustawienia kolorów linii, grubości linii, rozpoznanie czcionek i ich import w przypadku gdy mamy je zainstalowane w systemie. Otrzymywane pliki CAD posiadają wynikową skalę wydruku i są łatwe do przeskalowania, przesunięć we właściwe układy współrzędnych czy innych manipulacji.

ActCAD 2020 jest również doskonałą platformą dla nakładek geodezyjnych firmy CubicOrb. Nakładki te rozszerzają funkcjonalność oprogramowania o funkcje kalibracji rastrów (Kalibronek), eksportu/importu punktów z różnymi formatami opisowymi takimi jak symbole czy kody (Geoview),  czy obsługi plików gml.

Oprogramowanie ActCAD posiada priorytetowe wsparcie ze strony firmy CubicOrb w zakresie wzajemnej kompatybilności.

Nakładki CubicOrb to najlepsze oprogramowanie stworzone przez geodetów dla geodetów, które jest odpowiedzą na potrzeby branży geodezyjnej. Nakładki te są rekomendowane przez ActCAD Polska do współpracy z naszym oprogramowaniem. Stosowanie nakładek CubicOrb zwiększa interoperacyjność zastosowań naszego oprogramowania.brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .