Mini CAD blog strony ActCAD.


Znaczenie oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków

06 Jun 2023

Wpływ oddalenia horyzontu na projektowanie budynków. Poznaj pojęcia horyzontu prawdziwego, horyzontu…