Mini CAD blog strony ActCAD.


Efekt spontanicznej synchronizacji w fizyce

04 Apr 2024

Odkryj znaczenie synchronizacji spontanicznej w nowoczesnym projektowaniu budynków. Poznaj najefektywniejsze…

Znaczenie oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków

06 Jun 2023

Wpływ oddalenia horyzontu na projektowanie budynków. Poznaj pojęcia horyzontu prawdziwego, horyzontu…