Mini CAD blog strony ActCAD.


Jak sprawdzają się przewidywania Stanisława Lema w zakresie mikronizacji armii - rzeczywistość i futurologia.

28 Mar 2023

W tym artykule dowiesz się jak sprawdziły się przemyślenia Stanisława Lema w zakresie ewolucji…

Mikronizacja armii w świetle prozy Stanisława Lema: analiza i interpretacja

28 Mar 2023

W artykule zostanie przedstawiona analiza i interpretacja koncepcji mikronizacji armii w świetle prozy…