Mini CAD blog strony ActCAD.


Oprogramowanie CAD dla meliorantów:

04 Apr 2023

ActCAD: Programy CAD dla meliorantów - projektuj systemy melioracyjne, sieci odwadniające i urządzenia…

Oprogramowanie CAD w projektowaniu krajobrazu

28 Mar 2023

Poznaj funkcje i narzędzia projektowania krajobrazu oprogramowania CAD: wirtualne modele terenu, biblioteki…