Mini CAD blog strony ActCAD.


Zastosowanie mikronizacji armii w koncepcji obrony terytorialnej Polski.

28 Mar 2023

Zastosowanie mikronizacji armii w koncepcji obrony terytorialnej kraju. Wpływ koncepcji na skuteczność…

Jak sprawdzają się przewidywania Stanisława Lema w zakresie mikronizacji armii - rzeczywistość i futurologia.

28 Mar 2023

W artykule dowiesz się co przewidział Stanisław Lem w zakresie ewolucji sztuki wojennej, miniaturyzacji…

Mikronizacja armii w świetle prozy Stanisława Lema: analiza i interpretacja

28 Mar 2023

Analiza i interpretacja koncepcji mikronizacji armii w świetle prozy Stanisława Lema. Poznaj różne…