Mini CAD blog strony ActCAD.


Znaczenie oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków

06 Jun 2023

Wpływ oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków. Definicje horyzontu prawdziwego, horyzontu topograficznego…