Mini CAD blog strony ActCAD.


Jak sprawdzają się przewidywania Stanisława Lema w zakresie mikronizacji armii - rzeczywistość i futurologia.

28 Mar 2023

W artykule dowiesz się co przewidział Stanisław Lem w zakresie ewolucji sztuki wojennej, miniaturyzacji…