Mini CAD blog strony ActCAD.


Znaczenie oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków

06 Jun 2023

Wpływ oddalenia horyzontu w projektowaniu budynków. Definicje horyzontu prawdziwego, horyzontu topograficznego…

Wykorzystanie narzędzi oprogramowania ActCAD do określania linijki słońca

30 May 2023

Narzędzia CAD do analizy cienia, wirtualne spacery oraz określ linijkę słońca dla projektów CAD.…