ActCAD BIM PRO STD - aktualizacja 92711

Dostępne nowe wersje produktów ActCAD.

Drodzy użytkownicy w dniu 03 kwietnia 2020 ActCAD LLC USA wydano świeżą aktualizację dla wszystkich wersji ActCAD 2020. Aktualizacja posiada numer 9.2.711. Aktualne wydanie jest to ogólne wydanie serwisowe z kilkoma drobnymi ulepszeniami.

Nowa wersja 92711 ActCAD 2020 wydana dla następujących wersji naszego oprogramowania:

     ActCAD 2020 BIM - 64-bitowy
     ActCAD 2020 Professional - 64-bitowy
     ActCAD 2020 Professional - 32 bity
     ActCAD 2020 Standard - 64-bitowy
     ActCAD 2020 Standard - 32 bity

Poniżej znajdują się zmiany w tej wersji:

    - Wprowadzono zupełnie nową technologię licencjonowania sieciowego do obsługi wielu produktów ActCAD.
     - Dodano nowe polecenie „-UNITS
     - Dodano zestaw ponad 660 palet kolorów dla elementów ActCAD
     - Ulepszono interfejs użytkownika oraz poprawiono niektóre ikony w celu poprawy ich widoczności
     - Poprawiono również kolorystykę ikon oraz paska narzędzi MTEXT

Nowa wersja jest dostępna do pobrania z naszej strony pobierania
. Dostępność aktualizacji można sprawdzić również poprzez wybranie polecenia Sprawdź Dostępność Aktualizacji dostępnego w menu, paskach narzędzi i wstążce. Następnie należny kliknąć przycisk OK po wykryciu dostępności nowej aktualizacji przez oprogramowanie Act CAD.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .