Aktualizacja 10.1.497 ActCAD 2021

 Aktualizacja ActCAD 2021 - 10.1.497

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że ActCAD LLC USA wydał w dniu 09 mar. 2021 nową wersję oprogramowania oznaczoną  10.1.497

Najnowsza wersja 101497 dla ActCAD 2021 została wydana dla poniższych produktów:

ActCAD 2021 BIM - 64bity
ActCAD 2021 Professional - 64bity
ActCAD 2021 Standard - 64bity

Wersja 101497 to ogólne wydanie serwisowe wprowadzające wiele ulepszeń i kilka poprawek.

Poniżej znajduje się szczegółowy dziennik zmian i ulepszeń:

- Wprowadzono nową technologię licencjonowania - Licencja LiVE
- Kilka ulepszeń technologii licencjonowania
- Wprowadzono nowe polecenie LAYWALK
- Zaktualizowano biblioteki Open design Alliance (ODA) do wersji 6473
- Naprawiono błąd powodujący awarię podczas edycji tekstu w lokalizacji językowej francuskiej
- Naprawiono wysokość widoku rzutni
- Naprawiono błąd tolerancji równoległości zaokrąglenia krzywych
- Naprawiono problem z poleceniem LAYUNISO
- Naprawiono problem z łukiem
- Naprawiono błąd powodujący awarię reaktorów GS
- Naprawiono awarie interfejsu użytkownika w niektórych lokalizacjach językowych
- Poprawiono lokalizacje językowe eksploratora ActCAD
- Naprawiono błąd powodujący awarię podczas aktualizacji widoku rekwizytów
- Naprawiono problem z obsługą pustych plików podczas automatycznego zapisywania
- Naprawiono problemy z wersjami bibliotek podczas pracy z obiektami OLE
- Naprawiono awarię po otwarciu pliku dxf, audycie i zapisaniu
- Naprawiono awarię występującą w niektórych skryptach wymiarów

 Nowa wersja jest dostępna do pobrania na naszej stronie  Pobierz ActCAD

Obecni użytkownicy ActCAD 2021 mogą użyć polecenia sprawdź dostępność aktualizacji, aby automatycznie zaktualizować posiadany program do najnowszej wersji.


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .