Nowe wydanie 10.1.448 ActCAD 2021

 Nowe wydanie serwisowe ActCAD 2021

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że ActCAD LLC USA wydał w dniu 30 sty. 2021 nową wersję oprogramowania oznaczoną  10.1.448 - Zestaw poprawek zawierający kilka drobnych usprawnień oraz usuwający kilka błędów.

Wersja 101448 ActCAD 2021 została wydana dla poniższych produktów:

ActCAD 2021 BIM - 64bity
ActCAD 2021 Professional - 64bity
ActCAD 2021 Standard - 64bity

Wersja 101448 to wydanie serwisowe wprowadzające wiele ulepszeń i kilka poprawek.

Poniżej znajduje się szczegółowy dziennik ulepszeń:

Jest to ogólna konserwacja z kilkoma ulepszeniami i poprawkami błędów.

Poniżej znajduje się szczegółowy dziennik zmian:

- Zaktualizowane biblioteki ODA DWG

- Naprawiono problemy ze zmianą LINETYPESPATH

- Naprawiono problemy z formatowaniem Mtext oraz sporadyczne problemy z wyświetlaniem elementów opisowych

- Naprawiono filtr warstw zastosowany nieprawidłowo do listy rozwijanej

- Naprawiono niektóre problemy z elementami w edytorze tekstu

- Naprawiono konkretny problem z awarią wątku GDI

- Naprawiono znikanie kursora podczas icedGetPoint po wywołaniu sds_entsel-

- Naprawiono pewne problemy z niestandardową kolejnością filtrów warstw

- Naprawiono problem z znikaniem 32-bitowych obrazów bitmapowych przy pomniejszaniu

- Naprawiono problem kliknięcia prawym przyciskiem myszy braku uruchamiania polecenia, jeśli włączone jest wprowadzanie dynamiczne

- Naprawiono problem z wyświetlaniem obrazu w nowym formacie JP2 w złym kolorze i zbyt długim ładowaniem.

- Naprawiono awarię podczas ładowania wielu modeli

- Naprawiono problem z zawieszaniem się DSAutoUpdateStateGuard

- Naprawiono problem utraty danych PURGE z usunięciem używanych bloków

- Naprawiono prefiks polecenia ^^, który nie ukrywa parametru polecenia

- Naprawiono niewłaściwe ustawienia czcionki po zmianie stylu czcionki tekstu

- Zmodyfimowanio działanie komendy MLEADER dla odnośników wielokrotnych z zawartością „Mtext” który był  tworzony w złej skali, jeśli bieżąca skala nie jest 1: 1

- Naprawiono zmianę skali stylu nie aktualizującą obiektów mleader

 Nowa wersja jest dostępna do pobrania na naszej stronie  Pobierz ActCAD


brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .